WordPress Major

Ta befälet över WordPress!

12 timmars utbildning
14 000 kr

 1. Grundläggande WEBB kunskap
  1. Server – Klient
  2. HTTPS
 2. Grundläggande WP kunskap
  1. CMS
  2. Code
  3. Database
  4. Server miljö
 3. Admin område
  1. Hitta fram i “WP-ADMIN”
  2. Vad är Frontend / backend?
 4. Site settings
  1. Grundläggande sajt inställningar
 5. Användarhantering
  1. Användarroller
  2. Rättigheter
 6. Data, datatyp (Objekt, metadata)
  1. Post
  2. Page
  3. Bilder (attachment)
  4. Custom Post Type
 7. Innehållshantering
  1. Skapa
  2. Ändra
  3. Radera
  4. Återställa
 8. Teman
  1. Temainställningar
  2. Classic (WYSIWYG)
  3. Gutenberg
  4. Block theme
 9. Tillägg
  1. Extra funktionalitet med moduler
 10. SEO
  1. Google Search Console
 11. Användning av AI
  1. AI och SEO
  2. Skapa bild med AI
  3. Skriv eller rätta din text med AI
 12. Kampanj, statistik
  1. Google Analyitics
 13. Uppdateringar
 14. Säkerhet
  1. Säkra login
  2. WP core, tillägg och tema sårbarhet
  3. Virus, spam och DDOS
  4. Säkerhetskopia
 15. Felsökning, Åtgärder, Återsällining

Vi hinner fördjupa oss i WordPress under 2 ggr 7 timmar med fler övningar.

Allt som Kapten innehåller plus:

Google Analytics, Goole Search Console

Mer fokus på SEO.

Användning av AI

Det finns flera sätt att använda AI med WordPress. En vanlig metod är att använda AI-drivna plugin som kan hjälpa till med automatiserad översättning, optimering av SEO och analys av användardata. Andra möjligheter inkluderar att använda AI för att skapa och publicera innehåll, eller för att tillhandahålla personlig anpassning och rekommendationer till besökare på webbplatsen. Med AI kan du automatisera vissa uppgifter och förbättra användarupplevelsen på din WordPress-webbplats.