WordPress Kapten

Ta kommandot över WordPress!

6 timmars utbildning
8 000 kr

 1. Grundläggande WP kunskap
  1. CMS
  2. Code
  3. Database
  4. Server miljö
 2. Admin område
  1. Hitta fram i “WP-ADMIN”
  2. Vad är Frontend / backend?
 3. Inställningar
  1. Grundläggande sajt inställningar
 4. Användarhantering
  1. Användarroller
  2. Rättigheter
 5. Data, datatyp (Objekt, metadata)
  1. Post
  2. Page
  3. Bilder (attachment)
  4. Custom Post Type
 6. Innehållshantering
  1. Skapa
  2. Ändra
  3. Radera
  4. Återställa
 7. Teman
  1. Temainställningar
  2. Classic (WYSIWYG)
  3. Gutenberg
  4. Block theme
 8. Tillägg
  1. Extra funktionalitet med moduler
 9. SEO
  1. Med WP plugin
 10. Uppdateringar
 11. Säkerhet
  1. Säkra login
  2. WP core, tillägg och tema sårbarhet
  3. Virus, spam och DDOS
  4. Återställning av WP från säkerhetskopia

1. Grundläggande WP kunskap

Kapitlet fokuserar på grunderna i WordPress, inklusive CMS (Content Management System), WordPress-filer, databaser och servermiljö.

Du kommer att lära dig vad CMS är och hur det används inom WordPress för att hantera och organisera innehåll på din hemsida eller blogg. Vi kommer också att gå igenom hur WordPress-filer fungerar och hur de är organiserade, vilket hjälper dig att förstå hur du kan anpassa och förbättra din WordPress-installation.

Vi kommer också att titta närmare på databaser och hur de används inom WordPress för att lagra och hämta innehåll och andra data. Du kommer att lära dig om de grundläggande principerna för databaser och hur de fungerar inom WordPress.

Slutligen kommer vi att diskutera servermiljön och dess betydelse för WordPress. Du kommer att lära dig om de grundläggande aspekterna av servermiljön som behövs för att köra WordPress på ett effektivt sätt.

Genom att lära dig grunderna i WordPress i det här första kapitlet, kommer du att få en stark grund för att fortsätta utforska och lära dig mer om denna kraftfulla plattform.

2. Admin område

I det andra kapitlet i vår WordPress-kurs kommer vi att fokusera på WordPress admin område (wp-admin), där du kommer att hantera din webbplats och dess innehåll. Målet med detta kapitel är att lära dig att navigera i wp-admin och hitta fram till de olika inställningarna.

Vi börjar med att förklara vad frontend och backend innebär inom WordPress och hur de två sidorna hänger ihop. Du kommer att lära dig hur du kan bygga din webbplatsens frontend genom att använda wp-admin backenden.

Efter det kommer vi att titta på hur du navigerar i wp-admin och hur du hittar fram till de olika inställningarna. Vi kommer att gå igenom menyn och undermenyn som finns tillgängliga och vad var och en av dem gör.

Vi kommer också att titta på hur du kan hantera användare och deras roller inom WordPress. Du kommer att lära dig om de olika användarrollerna som finns tillgängliga och hur du kan tilldela olika behörigheter och åtkomstnivåer till varje användare.

Genom att lära dig om WordPress admin område i detta kapitel kommer du att ha en djupare förståelse för hur du kan hantera din webbplats och dess innehåll inom WordPress. Du kommer att känna dig mer självsäker när du navigerar i wp-admin och vet hur du hittar fram till de olika inställningarna och funktionerna.

3. Inställningar

Vi börjar med att gå igenom de grundläggande sajtinställningarna som du behöver för att sätta upp din webbplats. Du kommer att lära dig hur du konfigurerar webbplatsens titel och beskrivning, hur du väljer webbplatsens språk och hur du väljer en tidszon.

Efter det kommer vi att titta på de olika inställningarna för att konfigurera din webbplatsens utseende. Du kommer att lära dig hur du ändrar webbplatsens logotyp, bakgrundsbild och färgscheman. Du kommer också att lära dig hur du kan välja ett tema och anpassa det efter dina behov.

Vi kommer också att titta på hur du kan hantera kommentarer på din webbplats, inklusive hur du kan moderera kommentarer, ställa in kommentarsinställningar och blockera spammiga kommentarer.

4. Användarhantering

Målet med detta kapitel är att lära dig hur du kan hantera användare på din webbplats och hur du kan ställa in olika rättigheter och roller för att ge användarna rätt tillgång till funktioner och information.

Vi börjar med att gå igenom de olika användarrollerna som finns i WordPress, såsom administratör, redaktör, författare och läsare. Du kommer att lära dig vad varje roll innebär och vilka rättigheter och begränsningar som är kopplade till varje roll.

Efter det kommer vi att titta på hur du kan lägga till och ta bort användare från din webbplats, hur du kan redigera deras profiler och hur du kan ställa in lösenord och andra användarinställningar.

Vi kommer också att titta på hur du kan ställa in olika rättigheter för användare på din webbplats. Du kommer att lära dig hur du kan ställa in begränsningar för vad användare kan se och göra på din webbplats, hur du kan ställa in begränsningar för vem som kan publicera innehåll och hur du kan ställa in begränsningar för vilka kommentarer som ska modereras.

5. Data, Datatyp

Du kommer att lära dig om de olika posttyper som finns i WordPress, inklusive inbyggda och anpassade posttyper.

Vi börjar med att gå igenom de olika inbyggda posttyperna i WordPress, såsom inlägg och sidor, och vad som skiljer dem åt. Du kommer att lära dig hur du kan skapa och redigera inlägg och sidor, och hur du kan använda dem för att skapa olika typer av innehåll på din webbplats.

Efter det kommer vi att titta på anpassade posttyper och hur du kan skapa dem för att anpassa innehållet på din webbplats. Du kommer att lära dig hur du kan skapa anpassade posttyper och hur du kan använda dem för att organisera och visa olika typer av innehåll på din webbplats.

Vi kommer också att titta på metadata och hur du kan använda den för att lägga till ytterligare information till dina inlägg och sidor. Du kommer att lära dig om olika metadatafält och hur du kan lägga till egna metadatafält för att skapa mer anpassat innehåll.

6. Innehållshantering

Du kommer att lära dig hur du kan skapa, redigera, radera och återställa innehåll på din webbplats.

Vi börjar med att gå igenom hur du kan skapa innehåll i WordPress, inklusive inlägg, sidor och andra posttyper. Du kommer att lära dig hur du kan använda olika formateringsalternativ för att skapa innehåll som är lätt att läsa och förstå för dina besökare.

Efter det kommer vi att titta på hur du kan redigera och radera befintligt innehåll. Du kommer att lära dig hur du kan använda WordPress-redigeraren för att göra ändringar i innehållet på din webbplats och hur du kan ta bort innehåll som inte längre är relevant.

Vi kommer också att titta på hur du kan återställa innehåll om du råkar ta bort något av misstag. Du kommer att lära dig hur du kan använda WordPress-papperskorgen för att återställa borttaget innehåll eller återställa en tidigare version av ett inlägg eller en sida.

7. Teman

Vi kommer att fokusera på temainställningar och hur du kan anpassa utseendet på din webbplats med hjälp av olika redigerare och tematyper.

Först kommer vi att titta på klassiska redigeraren och dess funktioner. Vi kommer att gå igenom hur du kan skapa och redigera innehåll på din webbplats med hjälp av denna redigerare, samt hur du kan anpassa dess inställningar.

Sedan kommer vi att titta på Gutenberg-redigeraren, som är den nya standardredigeraren i WordPress. Du kommer att lära dig hur du kan använda block för att skapa anpassade layouter och hur du kan anpassa dess inställningar för att passa din webbplats.

Efter det kommer vi att titta på Block-teman, som är en ny typ av WordPress-tema som är speciellt utformade för att fungera med Gutenberg-redigeraren. Du kommer att lära dig hur du kan välja och anpassa ett blocktema för att skapa en anpassad layout för din webbplats.

Slutligen kommer vi att titta på Elementor, en populär sidbyggare som låter dig skapa anpassade sidor på din webbplats med hjälp av dra-och-släpp-funktioner. Du kommer att lära dig hur du kan använda Elementor med olika teman för att skapa en unik webbplats som passar dina behov.

8. Tillägg

Tillägg är en viktig del av WordPress-ekosystemet och ger möjlighet att lägga till extra funktionalitet till din webbplats. I detta avsnitt av kursen kommer vi att titta närmare på hur du installerar, aktiverar och hanterar tillägg på din WordPress-webbplats. Vi kommer också att diskutera olika typer av tillägg som finns tillgängliga, såsom funktionella tillägg, design-tillägg, SEO-tillägg och säkerhetstillägg. Dessutom kommer vi att titta på några populära tillägg och hur de kan hjälpa dig att förbättra din webbplats.

9. SEO

I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur man kan optimera sin WordPress-webbplats för sökmotorer genom att använda olika SEO-tekniker. Vi kommer att gå igenom grunderna i sökmotoroptimering, såsom att välja relevanta nyckelord och meta-beskrivningar, och hur man kan använda plugin som Yoast SEO för att förbättra sin webbplats ranking på Google. Vi kommer också att diskutera hur man kan optimera bilder och andra medier på sin webbplats för bättre synlighet på sökmotorer, samt hur man kan använda interna länkar och backlinks för att öka sin webbplats auktoritet och ranking. Med rätt SEO-strategier kommer du att kunna öka din webbplats synlighet på sökmotorer och attrahera mer trafik till din webbplats.

10. Uppdateringar

Att hålla sin WordPress-webbplats uppdaterad är avgörande för att säkerställa dess prestanda, säkerhet och funktionalitet. WordPress-kärnan, teman och tillägg uppdateras regelbundet för att fixa buggar, lägga till nya funktioner, förbättra prestanda och säkerhet. Genom att hålla alla dessa uppdaterade kan du säkerställa att din webbplats fungerar smidigt och inte utsätts för potentiella säkerhetsrisker.

Uppdateringar av WordPress-kärnan kan inkludera säkerhetsfixar, prestandaförbättringar och nya funktioner. Det är viktigt att uppdatera kärnan regelbundet för att säkerställa att din webbplats är skyddad mot potentiella hot och att den fungerar smidigt.

Uppdateringar av teman och tillägg kan också vara avgörande för att säkerställa att din webbplats fungerar som den ska. Uppdateringar av teman kan fixa buggar, förbättra prestanda och lägga till nya funktioner. Uppdateringar av tillägg kan också fixa buggar och förbättra prestanda, men de kan också innehålla säkerhetsfixar och andra viktiga funktioner som är avgörande för att skydda din webbplats.

Att inte uppdatera din WordPress-webbplats kan leda till säkerhetsrisker, prestandaproblem och felaktig funktionalitet. Därför är det viktigt att hålla alla delar av din webbplats uppdaterade för att säkerställa dess prestanda, säkerhet och funktionalitet.

11. Säkerhet

Säkerhet är en viktig aspekt när det kommer till WordPress. I denna del av kursen kommer vi att titta närmare på olika säkerhetsrelaterade ämnen, såsom datorvirus, spam, DDoS-attacker och mer. Vi kommer att lära oss om olika säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att skydda din WordPress-webbplats mot dessa hot. Vi kommer även att diskutera de vanligaste sårbarheterna som kan uppstå i WordPress-kärnan, teman och tillägg, samt hur man kan upptäcka och åtgärda dem. Slutligen kommer vi att titta på hur man kan skapa säkerhetskopior av din WordPress-webbplats för att skydda den från dataförlust.